ویلچر ساده

در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی های مهم ویلچر آشنا کنیم.

صندلی

صندلی ها از جنس هاي مختلفی مثل برزنت یا وینیل ساخته می شوند. نوع ساخته شده از وینیل گرم بوده و باعث تعریق می شود. انواع داکرون و نایلون سبک تر بوده و باعث ایجاد تعریق کمتري می شوند. زاویه نشیمنگاه صندلی نیز اهمیت دارد. در حالت معمولی این زاویه بین 0 تا 10 درجه است اما در ویلچرهاي ورزشی تا 20 درجه نیز می رسد. هرچه این زاویه بیشتر باشد، پایداري فرد بر روي ویلچر بیشتر می شود اما احتمال ایجاد زخم بستر نیز زیادتر می شود.

بالشتک ها 

در هر ویلچري بسته به مشکل بیمار باید از بالشتک مناسب استفاده شود. در مواقعی که کم کردن فشار به بدن موضوع مهمی باشد، باید بالشی انتخاب شود که محکم و سبک باشد. انواع بالشتک ها شامل: ابر، ژل و کیسه هاي هوائی است که خود این انواع نیز دسته هاي گوناگونی دارد. باید بالشتک طوري تنظیم شود که انحناي کمري که بصورت طبیعی وجود دارد حفظ شود. به باید داشته باشید که هرگز نباید در حال حرکت و یا براي دسترسی به وسیله اي روي بالش سر بخورید.

پشتی

پشتی زنجیردار عمومی ترین نوع پشتی است، اما پشتیبانی کمی از وضعیت بدن می کند. پشتی هایی که کشش قابل تنظیمی دارند پشتیبانی بیشتري دارند. پشتی هاي خشک به نسبت محکم ترند، اما جمع کردن ویلچر را سخت تر می کنند. برخی از ویلچرها نیز داراي قابلیت خم شدن پشتی می باشند. تنظیم پشتی بر اساس میزان کنترل لازم و تحرك فرد انجام می شود. وزن و ارتفاع پشتی موضوع مهمی است. عموما پشتی هاي بلندتر از جنس کربن فایبر گزینه خوبی است. هر چه پشتی بلندتر باشد، حمایت بیشتري از کمر و پشت بیمار می نماید، اما تحرك فرد کمتر می شود. اگر فرد احتیاج زیادي به پشتیبانی از کمر و پشت ندارد، استفاده از پشتی کوتاه گزینه مناسبی است، البته چنانچه قصد استفاده از ویلچر را در مسیرهاي دشوار نداشته باشد.

زیرپایی

اهمیت محل قرارگیري پا در حفظ تعادل، داشتن وضعیت مناسب و حفظ پا از آسیب و ضربه است. قرار گرفتن مچ پا در محل ثابت، باعث کاهش فشار بر ناحیه ران و باسن می شود. بیشترین نوع مورد استفاده نوع متحرك آن است تا فرد بتواند آزادي بیشتري در تحرك داشته باشد. در صورتی که در خم کردن زانو مشکلی وجود داشته باشد از انواع بخصوص آن استفاده می شود. از انواع آن می توان به ثابت، تاشو ، دورانی و ... اشاره کرد. در شکل روبرو یک ویلچر ساده با زیر پایی هاي متفاوت نشان داده شده است. در نوع جداشدنی آن که می تواند از محور وسط بچرخد، پیاده شدن و سوار شدن به ویلچر را آسان تر می نماید. همچنین در شکل می توانید نوعی از زیر پایی با قابلیت تنظیم فاصله بین زیر پایی و ویلچر را مشاهده نمایید.

سینی ها و میزها

انواع مختلفی از سینی ها و میزها جهت غذا خوردن و کار کردن وجود دارند. بعضی از آنها از تخته هاي چندلا، پلاستیک، صفحات شفاف و یا مات ساخته شده اند.

ویلچر ساده

کمربندها

کمربندها و بالشتک ها جهت نگهداري افراد ناتوان در وضعیت مناسب روي ویلچر طراحی شده است. در شکل فوق نمونه هایی از آنها قابل مشاهده می باشد.

یک ویلچرساده و غیربرقی شامل موارد دیگری همچون ترمز، تجهیزات ضد واژگونی ، تجهیزات جمع کننده و زیردستی نیز می باشد.